Inspirerende NUV Openbare Jaarvergadering 2014 en afscheid Geert Noorman

Op maandag 8 december 2014 vond de Openbare Jaarvergadering van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) plaats. Meer dan 200 genodigden waren aanwezig bij de bijeenkomst, die plaatsvond in de Koepelkerk in Amsterdam. Het thema was dit jaar: ‘Van eigendom naar toegang: eerlijk zullen we alles delen.’

Willem Vermeend

Willem Vermeend, oud-minister, internetondernemer, hoogleraar Economie 4.0, en auteur van verschillende boeken, gaf een kijkje in de economie 4.0, waarbij technologische ontwikkelingen de grootste invloed hebben op zowel consument als mediaproducent. Vermeend benadrukte in zijn beschouwing de noodzaak van innovatie door de uitgeefsector zelf: ‘Alles wat u zelf niet doet, wordt overgenomen door anderen!’ Vermeend gaf verschillende tips voor innovatie en duurzame verdienmodellen, met cocreatie door uitgeefbedrijven als centraal uitgangspunt.

Toespraak NUV-directeur Lotte Sluyser

Aansluitend stelde Lotte Sluyser, de nieuwe NUV-directeur, zich voor aan de aanwezigen. In haar toespraak belichtte Sluyser de effecten van digitalisering en de ontwikkeling van de consument, die steeds meer maatwerk en flexibiliteit vragen van de mediaproducent. Nieuwe streaming modellen voorzien daarin en tonen aan dat de combinatie van technologie en content – de technische infrastructuur – essentieel is. Ook Sluyser benadrukte daarbij het belang van verbreding en cocreatie met andere producenten. Daarnaast stelde Sluyser dat de verschuiving van eigendom naar toegang vraagt om bewuste consumenten en om een ruimere bescherming van het intellectueel eigendom: niet alleen de creatieve prestatie verdient bescherming, maar ook de investering in het openbaar maken en de exploitatie ervan door mediaproducenten. Sluyser sloot haar verhaal af met de speerpunten van het NUV voor 2015 en de manier waarop het NUV zijn leden zou kunnen faciliteren bij hun transitie naar nieuwe verdienmodellen.

Jaarrede Loek Hermans

NUV-voorzitter Loek Hermans accentueerde in zijn jaarrede de meerwaarde van mediaproducenten: in de Wij-economie is informatie overal en bijna real time beschikbaar. De toegevoegde waarde van mediaproducenten is dan te zorgen voor betrouwbare informatie, namelijk door verificatie en rubricering. Hermans benadrukte ook opnieuw het belang van zelfregulering en riep de branche op hier zelf actief het initiatief in te nemen en niet te wachten tot de politiek zich erin gaat mengen. Zelf het heft in handen nemen, betekent namelijk ook kunnen sturen. Cross-over samenwerken is daarbij belangrijk, niet alleen voor de ontwikkeling van nieuwe producten, maar ook voor belangrijke thema’s als bescherming van het auteursrecht en de privacy van de consument.

Afscheid Geert Noorman

Aansluitend op de jaarvergadering vond de afscheidsreceptie van Geert Noorman plaats, die op 1 november 2014 zijn functie van NUV-directeur neerlegde. Tijdens de speeches werd Noorman geprezen om zijn brede vakinhoudelijke expertise, sterke analytische vermogen, diplomatie en verbindingskracht. Paul Solleveld, directeur van de branchevereniging van de entertainmentindustrie (NVPI), verwelkomde Noorman als nieuwe voorzitter.