Informeer beeldmakers over gevolgen nieuwe aansluitovereenkomst Pictoright

Pictoright, de collectieve beheersorganisatie voor illustratoren, vormgevers en fotografen, hanteert sinds april 2015 een nieuwe aansluitovereenkomst voor collectieve rechtenverlening. In dit nieuwe model laat Pictoright zich onder meer de auteursrechten overdragen voor de verkoop van (losse) artikelen uit dagbladen en tijdschriften met afbeeldingen. 

Pictoright beoogt hiermee de exclusieve rechten van deze primaire exploitatievorm naar zich toe te trekken. Ondertekening van het nieuwe aansluitcontract door fotografen, vormgevers en illustratoren zal betekenen dat in het vervolg Pictoright om toestemming moet worden gevraagd voor verspreiding van artikelen met afbeeldingen via bijvoorbeeld een platform als Blendle.

De communicatie door Pictoright is onduidelijk. Beeldmakers weten daardoor vaak niet wat zij tekenen en wat daarvan de gevolgen zijn. Pictoright wijst bijvoorbeeld niet op de mogelijke consequenties van de ondertekening van de nieuwe aansluitovereenkomst voor de rechtsverhoudingen tussen auteurs en uitgevers. Ondertekening kan leiden tot wanprestatie van de auteurs jegens de uitgevers indien auteurs hun rechten voor de verkoop van losse artikelen al in licentie hebben gegeven aan uitgevers.

Het is van belang dat de vormgevers, illustratoren en fotografen zich hiervan bewust zijn en hier indien nodig op worden gewezen door hun uitgever.