Informatiebijeenkomst veranderingen in de HOI oplageregistratie en NSTD-kaart, 4 juli a.s.

Exclusie voor MVW-leden
Datum: 4 juli 2013
Locatie: NUV-kantoor, Amsterdam

Met ingang van 1 januari 2013  introduceerde HOI een aparte oplageregistratie en handleiding voor vaktijdschriften. Voor vaktijdschriften is een versimpeling van de verschillende oplagecategorieën tot stand gekomen.

Daarnaast werd de mogelijkheid geïntroduceerd om  oplagen te registreren van digitale publicaties,  met uitzondering van websites. Ook combinaties van print en digitaal kunnen gerapporteerd worden.

De NSTD-kaarten zijn aangepast aan de vereenvoudigde oplagespecificaties en vermelding van digitale oplagen, zodanig dat er rekening wordt gehouden met een eenmalige trendbreuk in de oplagecijfers Q 2 en 3 2012 en Q 1 en 2 2013.

Graag nodigen wij u en /of uw medwerkers  van harte uit voor een informatiebijeenkomst over deze veranderingen op donderdagmiddag 4 juli 2013 bij het NUV.

Het programma ziet er als volgt uit.

14.30    Ontvangst

14.45    Welkom door MVW secretaris Nineke van Dalen

14.50    Nieuwe mogelijkheden  voor vaktijdschriften in de HOI-rapportages presentatie  door George Bohlander, directeur HOI

15.20    Handleiding HOI-NSTD 2013/2014 – proces en procedure, presentatie  door Eric Ravestijn, directeur Foliodynamica

16.00    Afsluiting