Indicaties en contra-indicaties arbeidsovereenkomst op website Belastingdienst

Zoals aangekondigd plaatste de Belastingdienst vorige week op zijn website een overzicht met bepalingen die invloed hebben op de beslissing wel/geen dienstbetrekking.

Bij die beoordeling van de contractuele aard van de samenwerking spelen de volgende kenmerken een rol:

Per categorie komt de Belastingdienst met bepalingen die wel en niet duiden op een arbeidsovereenkomst, met daarbij de – terechte – toevoeging: ‘‘Wij beoordelen de bepalingen in uw overeenkomst in onderling verband, waarbij we kijken naar de aanwezigheid van al deze verschillende kenmerken. Dat betekent dat er geen sprake hoeft te zijn van een dienstbetrekking als in uw overeenkomst één of meer van de voorbeeldbepalingen staan die duiden op een echte dienstbetrekking. En andersom’.

Over de bepalingen die de Belastingdienst opsomt valt soms wel te twisten. Bijvoorbeeld:  als indicatie van een arbeidsovereenkomst staat vermeld dat de opdrachtnemer alle aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever moet opvolgen. Dat geldt natuurlijk net zo goed voor een overeenkomst van opdracht.  Bovendien zijn de bepalingen soms multi-interpretabel. De waarde van dit overzicht als hulpmiddel lijkt daarom beperkt.