Hulp bij compliance cookiewet

Zoals eerder aangekondigd zijn de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en het College bescherming persoonsgegevens (CBP) half maart 2015 serieus begonnen met het handhaven van de cookiewet (officieel art. 11 lid 7a van de Telecomwet, die ook van toepassing is op alle andere technieken die leiden tot opslag en/of uitlezen van informatie). Steeds sprak de ACM in haar documenten met veelgestelde vragen over websiteaanbieders als ‘eerste aanspreekpunt’, maar liet zij in het midden wat zij daarmee precies bedoelde. Inmiddels is dat duidelijk: dat websites volgens de ACM moeten zorgen voor informatie en toestemming van de bezoeker, zowel voor de eigen cookies als die van derde partijen (zoals advertentienetwerken en sociale media) en dat zij zélf de boete tegemoet kunnen zien als zij dat niet regelen.

Met de ACM is het NUV al jaren in discussie over deze foutieve interpretatie van de wet. Die schrijft duidelijk voor dat de partij die de informatie werkelijk plaatst en uitleest moet informeren en toestemming verkrijgen, dat is keer op keer bevestigd door de wetgever en zelfs de Artikel 29-werkgroep. Op een commerciële site is zo’n 70 procent van de cookies afkomstig van derde partijen en dus niet de website zelf. Die derde partij zal van de site moeten afdwingen dat deze namens haar informeert en toestemming verkrijgt, bijvoorbeeld door e.e.a. zorgvuldig vast te leggen in contracten. De website zal daaraan natuurlijk medewerking moeten verlenen, om te voorkomen dat zij zelf medeplichtig gesteld kan worden, maar daarmee wordt zij nog niet primair verantwoordelijk.

Echter, de ACM kan boetes opleggen van 450.000 euro per overtreding en een aantal websiteaanbieders heeft nu al een waarschuwingsbrief ontvangen van de ACM. Procederen tegen een boetebesluit is kostbaar en tijdrovend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel websites inmiddels weer cookiemuren hebben opgetrokken; zij willen niet riskeren beboet te worden voor cookies van derden die – en dat kan ongemerkt gebeuren – via hun site worden geplaatst.

Voor een ieder die boetes en dwangsommen van de ACM en het CBP wil voorkomen, heeft de DDMA een cookie compliance kit beschikbaar gesteld. Het NUV zet intussen de discussie voort om de wettelijke verplichtingen niet feitelijk te laten verschuiven van de werkelijke plaatser en uitlezer naar de websiteaanbieder.