Hoge Raad zet streep door geschriftenbescherming

In de uitspraak Ryanair/PR Aviation heeft de Hoge Raad bevestigd dat de geschriftenbescherming is gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat ‘andere geschriften’ vatbaar zijn voor auteursrechtelijke bescherming. De Hoge Raad oordeelt, onder verwijzing naar het Europese Football Dataco-arrest, dat dit uitgangspunt onjuist is. Voor auteursrechtelijke bescherming mogen geen andere criteria dan het oorspronkelijkheidscriterium worden gehanteerd, aldus de Hoge Raad.

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft tegelijkertijd verslag uitgebracht met vragen over het doel en de aanleiding van het wetsvoorstel en de redenen voor afschaffing van de bescherming. In het verslag komt onder meer aan de orde of de regering bereid is om de economische betekenis van de geschriftenbescherming nader te onderzoeken.