Hoge opkomst bij eerste roadshow over nieuwe CAO voor het Uitgeverijbedrijf

De eerste roadshow over de nieuwe CAO voor het Uitgeverijbedrijf vond op 25 november plaats in Den Haag, ten kantore van Sdu Uitgevers. De opkomst was hoog: circa 55 deelnemers, werkzaam bij verschillende NUV-lidbedrijven, waren aanwezig bij de informatiebijeenkomst.

Het programma, dat in samenwerking met NUV Academy was opgesteld, bleek voor de deelnemers zeer informatief. Er waren ook veel vragen met evenzovele antwoorden. Deze zullen als FAQ’s binnenkort ook op deze website worden geplaatst.

Benadrukt is dat de goedkeuringsprocedure voor de nieuwe cao nog niet geheel is afgerond. Naar verwachting zal dit een dezer weken het geval kunnen zijn. Direct daarna zullen werkgevers en werknemers worden geïnformeerd over de verdere uitvoering van het bereikte cao-resultaat. Cao-partijen buigen zich thans in verschillende werkgroepen over nog een aantal zaken, dat nog ontbreekt in de nieuwe cao, zoals de pensioenafspraak en de gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ). Uiteraard zijn partijen ook in gesprek over de overgang van de oude cao’s naar de nieuwe cao en over bijbehorende overgangsbepalingen.

De eerstvolgende roadshow vindt plaats op 1 december 2014 bij Koninklijke Wegener in Apeldoorn. Verder zijn er nog roadshows op 2 december in Assen (locatie: Koninklijke Van Gorcum) en op 10 december in Amersfoort (locatie: ThiemeMeulenhoff). U kunt zich nog aanmelden.