Hof: linken naar antwoordboeken educatieve uitgevers onrechtmatig

Het Hof Amsterdam heeft eerdere rechtspraak bekrachtigd dat antwoordboeken van educatieve uitgeverijen auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Het Hof oordeelde dat het onrechtmatig is om te linken naar de (extern gepubliceerde) antwoordmodellen, omdat de links het eenvoudiger maken om de illegaal op het internet gepubliceerde uitwerkingen te vinden.

Het Hof achtte het van belang dat de antwoordboeken van Noordhoff Uitgevers en ThiemeMeulenhoff door het linken bereikbaar zijn gemaakt en hierdoor minder zal worden verkocht. Dat de website een hobby is, waarbij belangeloos wordt gezocht naar informatie die nuttig is voor leerlingen, neemt niet weg dat afbreuk wordt gedaan aan de exploitatie.