Hof: geen toestemming nodig voor embedden video

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat het embedden van bijvoorbeeld YouTube-video’s veelal niet kan worden aangemerkt als vorm van ‘openbaar maken’ waarvoor toestemming van rechthebbenden noodzakelijk is.

Volgens het Europese Hof wordt met het embedden van een video geen nieuw publiek bereikt wanneer de video’s al op het internet vrij toegankelijk waren en niet worden bewerkt. Volgens het Hof worden de werken in dat geval ook niet verveelvoudigd.

De afgelopen jaren is veel gediscussieerd of het ‘embedden’ van een video een auteursrechtelijk relevante handeling is waarvoor toestemming van rechthebbenden moet worden verkregen. De Nederlandse rechter oordeelde eerder in onder meer een zaak tegen Nederland.fm dat dergelijke toestemming noodzakelijk is. Het Europese Hof van Justitie deed daarentegen eerder dit jaar al uitspraak in de zaak Svensson/Retriever dat ‘framen’ van inhoud mogelijk is wanneer deze inhoud vrij beschikbaar is.