Hof EU: linken naar onrechtmatig materiaal vormt inbreuk

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in het Svensson-arrest geoordeeld dat het maken van links naar publiek toegankelijke websites geen vorm van ‘openbaarmaking’ is.

Voor het maken van zulke links is dus geen toestemming van de achterliggende websites nodig. Wanneer wordt gelinkt naar onrechtmatig gepubliceerd materiaal, is volgens het Hof wel toestemming nodig.

De Svensson-zaak gaat tussen journalisten van de krant Göteborgs-Posten en de dienst ‘Retriever Sverige’. Retriever linkt op zijn website naar nieuwsberichten die auteursrechtelijk beschermd zijn.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt in het arrest dat met betrekking tot de links weliswaar sprake is van een ‘mededeling’ en een ‘publiek’, maar dat geen ‘nieuw publiek’ wordt bereikt, omdat de website van Göteborgs-Posten vrij toegankelijk is. Daarbij is niet relevant dat het nieuwsbericht wordt getoond binnen de website van Retriever, terwijl in werkelijkheid naar de site van Göteborgs-Posten wordt gelinkt.

Het Hof benadrukt dat indien via een link beveiligingsmaatregelen worden omzeild, er wel sprake is van een ‘nieuw publiek’. In dat geval is voor het linken toestemming van rechthebbenden vereist. Dit is volgens het Hof het geval wanneer het werk niet (of beperkt) online beschikbaar is, terwijl het op een andere website wel toegankelijk is zonder toestemming van rechthebbenden.

Het Hof maakt verder duidelijk dat het begrip ‘openbaar maken’ is geharmoniseerd, en lidstaten dus niet van de uitleg van het Hof mogen afwijken.