Hof Amsterdam: programmagegevens niet langer auteursrechtelijk beschermd

Het Hof Amsterdam heeft in een tussenvonnis in de procedure van De Telegraaf tegen de NPO bepaald dat programmagegevens na het arrest Ryanair/PR Aviation niet langer auteursrechtelijke geschriftenbescherming genieten. Daarnaast vallen programmagegevens niet onder de reguliere auteursrechtelijke bescherming.

Het Hof oordeelt dat – met het oog op de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Ryanair/PR Aviation – na het Dataco-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie de geschriftenbescherming haar werking heeft verloren, omdat Europese richtlijnen geen ruimte bieden voor deze vorm van auteursrechtelijke bescherming. Daarmee zet het Hof een streep door de eerdere uitspraak van de rechtbank Amsterdam, waarin werd geoordeeld dat de wetgever aan zet was om de geschriftenbescherming af te schaffen voordat het regime zijn werking zou verliezen.

Daarnaast heeft het Hof bepaald dat de oude artikelen 3.28 en 2.140 uit de Mediawet 2008 de programmagegevens niet langer beschermen, omdat deze artikelen zijn vervallen. Het Hof gaat zich nog buigen over de reikwijdte van de nieuwe bepaling 2.139 in de Mediawet 2008, waarin is bepaald dat programmaoverzichten tegen een marktconforme vergoeding ter beschikking worden gesteld aan afnemers.