Hoe kan een werkgever op de juiste manier aan de aanzegverplichting voldoen?

Vanaf 1 januari 2015 geldt de aanzegverplichting.

Deze verplichting houdt in dat de werkgever bij arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer de werknemer uiterlijk één maand van te voren schriftelijk moet inlichten of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Een werknemer waarvan zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt, kan dan tijdig op zoek gaan naar een nieuwe baan.

Aanzeggen moet altijd schriftelijk gebeuren. De bewijslast hiervan rust op de werkgever. Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst niet (tijdig) aanzegt, is hij een boete verschuldigd die afhankelijk is van de duur dat de aanzegplicht niet is nagekomen met een maximum van één maandsalaris. Deze vergoeding moet de werknemer per verzoekschrift uiterlijk twee maanden na de einddatum bij de kantonrechter opeisen.

Bron: AWVN