HBO-raad is samen met NUV en Stichting PRO een nieuwe afkoopregeling overeengekomen

De HBO-raad is met het Nederlands Uitgeversverbond en Stichting PRO een nieuwe afkoopregeling voor de korte gedeelten overeengekomen. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een aangepast contract en de voorwaarden worden toegelicht en uitgewerkt in de ‘voorwaarden bij de afkoopregeling’. Met deze aangepaste regeling maken wij het de onderwijsinstellingen nog gemakkelijker en worden de voorwaarden in een praktisch document gepresenteerd.

Deze stappen onderneemt u altijd:

 • U zendt ons binnen een maand na publicatie een bewijsexemplaar van elke reader;
 • Op elke reader vermeldt u uw unieke relatienummer;
 • Ook de oplage van de reader geeft u aan ons door. Dit vermeldt u op of bij de betreffende reader;
 • In alle gevallen vermeldt u de brongegevens van de overname duidelijk.

Lange overname?

 • Voorafgaand aan publicatie van de reader vraagt u toestemming aan de Stichting PRO;
 • Dit kan online via de portal
 • Zodra u toestemming heeft verkregen, kan de reader worden gepubliceerd;
 • Het aan u toegekende nummer van de toestemming vermeldt u ook in de reader;
 • Als alternatief mag u ook een kopie van de verkregen toestemming van PRO meezenden met de reader;
 • U ontvangt ten slotte een factuur voor de aangevraagde lange overnames.
 • Volgens de gehanteerde tarieven.

Digitaal onderwijsmateriaal?

 • Digitaal hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal? Geen probleem. Korte overnames zijn namelijk gedekt door de afkoopsom.
 • Voor digitale lange overnames vraagt u vooraf toestemming, net als papieren gebruik.
 • U verstrekt PRO een toegangscode om het digitale materiaal op de elektronische leeromgeving te kunnen controleren

Nog geen afkoopregeling

Als u nog geen afkoopregeling hebt, bent u wettelijk verplicht elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal afzonderlijk te melden aan de auteursrechthebbenden en voor elk gebruik een billijke vergoeding te betalen. Hiervoor bestaat het algemeen readermeldformulier en de meldformulieren voor korte overnames.
Omdat dit een zware administratieve druk op uw organisatie legt, biedt Stichting PRO ook u de mogelijkheid deel te nemen aan de afkoopregeling. Op die manier hoeft u geen aparte administratie meer te voeren en korte overnames niet meer afzonderlijk te melden. Het sturen van een controle-exemplaar van de reader is voldoende. Daarmee voorkomt u dus een hoop rompslomp.