Handige online tool voor privacycheck gelanceerd

Vandaag werd de website www.privacychecker.nl van Considerati* gelanceerd. Voor leden van het NUV die te maken hebben of krijgen met verwerking van persoonsgegevens, biedt deze site een interessante dienst.

Via deze site krijgen bedrijven automatisch inzicht in de privacyrisico’s van hun producten en diensten. Ook is daar te berekenen welke boete het bedrijf boven het hoofd hangt wanneer de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht wordt.

Privacychecker.nl bestaat uit een drietal tools. Allereerst biedt de site een Privacy Impact Assessment quickscan waarmee organisaties kunnen beoordelen hoe risicovol hun nieuwe product of dienst is vanuit privacy-oogpunt. Ten tweede biedt de site een Wbp quickscan. Hiermee kunnen organisaties snel toetsen of voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Ten slotte kunnen organisaties met de ‘privacy boetemeter’ bekijken hoeveel boete zij maximaal kunnen krijgen wanneer de nieuwe Europese Dataprotectieverordening wordt ingevoerd. De resultaten van privacychecker.nl worden aangeboden in een rapport dat gratis en anoniem te downloaden is.

*Considerati is een adviesbureau dat is gespecialiseerd onderzoek en strategisch, regulerings- en beleidsadvies voor organisaties in de informatiesamenleving.