Handhavingsdag abonnementen afgerond zonder boetes

Afgelopen juli organiseerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een zogenaamde Handhavingsdag Abonnementen. Zij heeft op die dag 30 bedrijven gebeld die zich niet hielden aan de regels voor het stilzwijgend verlengen van abonnementen. Volgens de ACM ging het om bedrijven die abonnementen aanbieden op bijvoorbeeld kranten, tijdschriften of kinderboekjes, maar ook om sportscholen of bedrijven voor containerreiniging.

De bedrijven had zij geselecteerd uit klachten van consumenten die via ConsuWijzer.nl waren binnengekomen. Alle benaderde bedrijven zijn alsnog gaan voldoen aan de wetgeving, sommige pas na dreiging met een dwangsom. Vanwege het succes (niet alleen hebben overtreders hun beleid aangepast, maar de regels zijn ook nog eens onder de aandacht gebracht van andere bedrijven en consumenten) is de ACM voornemens volgend jaar een vergelijkbare actie te organiseren. Of zich onder de benaderde bedrijven ook NUV-leden bevonden is niet bekend, maar dit lijkt onwaarschijnlijk. Het NUV wacht nog op antwoord van de ACM op die vraag.

Zie ook het bericht ‘Gewaarschuwde bedrijven houden zich nu aan regels abonnementen’ van de ACM.