Gunstige uitkomst Europese Privacyverordening

Na twee jaar onderhandelen kwam de Raad van Ministers 15 juni jl. tot een gemeenschappelijke zienswijze over de Europese Privacyverordening. Er ligt nu een tekst waar haast alle Europese lidstaten zich goed in kunnen vinden (sommige lidstaten hebben nog bedenkingen bij bepaalde onderdelen). Die onderdelen komen in de volgende fase van het wetgevingsproces opnieuw aan de orde: de triloog. De Raad onderhandelt in die fase met het Europees Parlement en de Europese Commissie om tot een definitieve tekst te komen.

Het voorstel van de Raad van Ministers is positief voor marketing en profileren: opt-out is toegestaan, als burgers maar in duidelijke en eenvoudige taal worden geïnformeerd en zich eenvoudig en snel kunnen afmelden. Het voorstel van de Raad van Ministers is daarom positief te noemen voor organisaties die gebruikmaken van direct marketing en profilingtechnieken. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn tevreden over het bereikte resultaat en zij hopen dat er eind dit jaar een akkoord ligt.

Voor direct marketing en profiling zijn de belangrijkste punten in de gemeenschappelijke zienswijze als volgt:

 1. De definitie van persoonsgegevens:
  Anders dan in vorige versies houdt de Raad meer rekening met de context waarin gegevens worden verwerkt. Zo zijn cookies niet per definitie een persoonsgegeven, maar alleen als zij gebruikt worden om iemand te identificeren of individualiseren.
 2. Toestemming:
  Geenexpliciete’ toestemming nodig (wel: ‘ondubbelzinnige toestemming’, maar minister Kamp heeft in het kader van de cookiewet al verduidelijkt dat ondubbelzinnige toestemming slechts ‘een actieve handeling’ vereist). Het Europees Parlement en de Europese Commissie hadden graag expliciete toestemming willen regelen.
 3. Opt-out:
  De Raad ziet marketing als een gerechtvaardigd ondernemersbelang. Dit betekent dat organisaties nog altijd bepaalde gegevens mogen verzamelen zonder toestemming en dat zij deze mogen gebruiken voor marketing. Voor uitgeverijen van dagbladen en tijdschriften, inclusief vakuitgaven, is het essentieel potentiële klanten te benaderen met een aanbod. Wel is het noodzakelijk dat mensen zich eenvoudig kunnen afmelden.
 4. Profiling:
  De Raad staat hiervoor een opt-out systeem toe, tenzij de profiling juridische gevolgen heeft voor een burger of hem op een andere manier negatief beïnvloedt. Wel is het van belang betrokkene volledig en duidelijk te informeren en kan diegene zij zich altijd afmelden.

Over een aantal bepalingen in het document speelt tussen de lidstaten nog discussie, waaronder het ‘verenigbaar gebruik’ van persoonsgegevens. Op grond van de huidige wet is het alleen toegestaan persoonsgegevens te gebruiken voor een vooraf vastgesteld doel. Maar big data heeft juist als kenmerk dat het doel van de data van tevoren nog niet helemaal voorzien en bekend is. En die ontwikkelingen gaan snel.

Naast de bepalingen over direct marketing en profiling komt er nog een recht om persoonsgegevens te laten wissen en het ‘recht om te worden vergeten’. Op basis hiervan kan ieder van een bedrijf eisen persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen die zijn verzameld toen de betrokkene nog een kind was. Bij het opstellen van deze bepaling had de Europese Commissie destijds vooral social media op het oog, waar jongeren allerlei foto’s en teksten plaatsen waarvan zij later spijt kunnen krijgen.

Voorts komt er in deze privacyverordening een ‘recht van gegevensoverdraagbaarheid’, zodat persoonsgegevens gemakkelijker van de ene dienstverlener aan de andere – bijvoorbeeld een sociaal netwerk ­– kunnen worden overgedragen.

Meer informatie