Gezocht leden klankbordgroep en klantpanel voor verbetering CB online

CB zal in 2015 de webapplicatie CB Online (voor boekverkopers en uitgevers) opnieuw opbouwen. De applicatie is circa 10 jaar oud en in de loop van de tijd  zijn er veel functionaliteiten aan toegevoegd. Hierdoor is de applicatie onoverzichtelijk geworden en is de look and feel niet meer van deze tijd. Bij het opnieuw opbouwen van de applicatie zal CB niet alleen gebruik gaan maken van een webinterface, maar ook kijken of het wenselijk is om bepaalde bestaande (of nieuwe) functionaliteiten als een app of anderszins geschikt te maken voor mobiele devices. Doelstelling is dan ook niet om de bestaande schermen één voor één op te frissen, maar om de functionaliteiten die nu in CB Online zitten op de beste manier beschikbaar te maken voor onze klanten.

Doel van het project is uitgevers en boekverkopers beter te ondersteunen met de functionaliteiten van CB Online. Om dit maximaal te kunnen bereiken zoeken wij voor zowel de uitgevers als de boekverkopers een klankbordgroep die ons helpt

  • deelprojecten te prioriteren
  • te bepalen welke functionaliteit op welke manier beschikbaar moet komen (web, mobiel, webservice)
  • nieuwe functionaliteiten te beoordelen op relevantie

Gezien de diversiteit aan klanten van CB is het de bedoeling dat de klankbordgroep een representatieve afvaardiging vormt van de markt.

Werkzaamheden

Voor zowel de uitgevers als de boekverkopers zoeken wij voor de klankbordgroep circa 8 leden. Beide klankbordgroepen zullen met een gemiddelde frequentie van eens per 6 weken bij elkaar zitten, waarbij de plaats van ontmoeting in Culemborg of op een andere centraal gelegen locatie zal zijn. Het streven is om deze meetings binnen 1,5 uur af te ronden. De verwachting is dat het project een doorlooptijd heeft van een jaar.

Context

De bijeenkomsten zullen worden voorbereid en voorgezeten door de product owner van CB, Erik-Jan Bulthuis. De product owner heeft als taak om binnen het gestelde budget maximaal rendement uit het project te halen. Dit betekent dan ook dat er zoveel mogelijk invulling gegeven zal worden aan de wensen van de klankbordgroep. De product owner zal de klankbordgroep ook zoveel mogelijk inzicht geven in de kosten van bepaalde deelprojecten, zodat een gezamenlijk beeld ontstaat van de kosten en de baten van bepaalde deelprojecten. Naast de product owner zullen ook andere collega´s van CB met enige regelmaat aanschuiven. Naast de klankbordgroep zal er ook een klantpanel zijn, weer één voor uitgevers en één voor boekverkopers. Dit klantpanel bestaat uit minimaal 30 klanten en zal met enige regelmaat per email geïnterviewd worden over te maken keuzes. Deze groep zal zich niet bezighouden met de grote lijnen van het project (prioritering, scopebepaling) maar zal betrokken worden bij concrete schermontwerpen, formuleringen van teksten, enzovoort.

Daarnaast is CB op zoek naar klantpanels.

Doel

Bij de herontwikkeling van allerlei schermen en andere user interfaces zullen veel detailkeuzes gemaakt moeten worden waarvoor CB input van haar klanten nodig heeft. Denk hierbij aan:

  • Twee voorstellen voor het design van een pagina.
  • Indeling van de hoofdnavigatie.
  • Gebruik van het lokale wachtwoord.
  • Enkele voorstellen voor de formulering van teksten.
  • Enzovoort.

Bij het maken/bepalen van de keuzes zou CB graag gebruik maken van twee klantpanels (één voor uitgevers en één voor boekverkopers). Vragen/opmerkingen vanuit CB, maar ook vanuit het klantpanel kunnen via de mail gesteld worden.

Werkzaamheden

Een lid van het klantpanel wordt per mail eens in de paar weken opgeroepen om een bijdrage te leveren aan een online enquête. Deze enquête kan anoniem worden ingevuld en zal in veel gevallen een einddatum kennen, omdat CB de antwoorden vaak binnen één tot twee weken nodig heeft om verder te gaan met het project. De enquêtes zullen in de regel maximaal een kwartier kosten om in te vullen. Deelname aan individuele uitvragingen is niet verplicht, maar uiteraard wel gewenst. De verwachte doorlooptijd van het project is circa één jaar.

Context

De enquêtes zullen worden voorbereid en verspreid door de product owner van CB, Erik-Jan Bulthuis. De product owner heeft als taak om binnen het gestelde budget maximaal rendement uit het project te halen. Naast het klantpanel  is er ook een klankbordgroep, één voor uitgevers en één voor boekverkopers. Deze klankbordgroep bestaat uit 8 klanten en zal circa eens in de 6 weken met de product owner en andere collega’s van CB afstemmen over de prioritering van deelprojecten en de gewenste invulling van de functionaliteiten.

Meer informatie en aanmelden

Doelstelling is om het klantpanel begin mei geformuleerd te hebben. Meer informatie is op te vragen bij Erik-Jan Bulthuis, e.bulthuis@cb-logistics.nl of 06 – 13 20 35 50.