Geslaagde NUV Openbare Jaarvergadering 2013

Op het speelveld van de media-industrie is veel aan de hand. Naast de traditionele spelers komen er allerlei nieuwe spelers bij met andere exploitatiemodellen. Media convergeren, zowel op het terrein van communicatiemiddelen als op het gebied van inhoud. Zoveel combinaties van content via meerdere platforms – wie weet nog de weg? Hoe kan de gebruiker daaruit wijs worden? Een van de antwoorden daarop is: merken.

De jaarvergadering vond opnieuw plaats in de St. Olofskapel in Amsterdam. Ongeveer 180 genodigden, onder wie leden en externe relaties van het NUV, kwamen naar de bijeenkomst.

Jaarrede Loek Hermans

NUV-voorzitter Loek Hermans ging in zijn jaarrede nader in op de veranderende creatieve media-industrie. Hij gebruikte daarvoor de metaforiek van het spel, het speelveld en de bijbehorende spelers. Ook in de uitgeverijsector verandert het spel, verschijnen nieuwe spelers met andere doelen en businessmodellen, en komt daarmee het speelveld er anders uit te zien. De afgelopen jaren benutten uitgevers het hele gamma van communicatiemiddelen en platforms: offline en online, al dan niet interactief, crossmediaal en multimediaal. Daarnaast vindt er ook aan de kant van de inhoud convergentie plaats. Deze verschuiving betekent ook iets voor de regels van het spel en voor de wijze waarop het spel is georganiseerd: de regels voor het gebruik van content zullen en moeten meeveranderen. Hermans benadrukte in dat kader het belang van samenwerking met andere partijen in de media-industrie. Als relevante voorbeelden noemde hij de Federatie Auteursrechtbelangen en de NVPI. Met laatstgenoemde vereniging vindt al een intensieve samenwerking plaats tussen de juridische afdelingen; het streven is om in 2014 gezamenlijk gehuisvest te zijn.

In zijn jaarrede ging Hermans ook nader in op de politieke onderwerpen waarop het NUV actief acteert, met het auteursrecht op de eerste plaats. Daarbij benadrukte de NUV-voorzitter dat het huidige auteursrecht al zeer flexibel is. Die flexibiliteit is nog lang niet volledig benut en heeft genoeg ruimte om toepassingen op het internet de ruimte te geven. Maar ook onderwerpen als consumentenbescherming en privacy kwamen aan bod, met als centrale vraag: Hoe vind je en hoe handhaaf je een goede balans tussen het beschermen van persoonsgegevens versus de wens van consument en professional om op maat bediend te worden?

Hermans sloot zijn verhaal af met de opmerking dat het NUV streeft naar een helder en open speelveld. Dat de leden optimaal zijn toegerust, dat de regels duidelijk zijn en de scheidsrechters onpartijdig. Want uitgeven blijft een fantastisch spel in een uiterst boeiende markt.

Toespraak NUV-directeur Geert Noorman

Aansluitend op de jaarrede van de voorzitter ging NUV-directeur Geert Noorman in zijn toespraak nader in op de werkende spelregels, het belang van goede afspraken en de prominente rol hierin voor het NUV. Ook op het terrein van kennisbevordering bij leden over de ontwikkeling van deze afspraken. En ten derde noemde Noorman de actieve rol van het NUV en zijn groepen als het gaat om projecten die standaardisatie en innovatie bevorderen. Als prominente voorbeelden noemde de NUV-directeur het e-bookplatform voor algemene boeken, het educatieve HBO-platform en het platform Newz waarin nieuwsmedia samenwerken om nieuwe digitale producten voor de markt te kunnen ontwikkelen.

Jan Rijkenberg – Concepting

Jan Rijkenberg, medeoprichter en ceo van bsur Group en auteur van het boek Concepting, ging tijdens zijn presentatie in op het belang van concepting voor succesvol ondernemen. In de huidige tijd worden het concept, de visie, de overtuiging en het ‘design’ van een merk belangrijker dan de producten zelf.

René Bego – 100%

René Bego, directeur van uitgeverij mo’media, sloot het programma af en vertelde hoe hij 100% apps & books succesvol heeft weten te maken, van het multichannel concept in eigen land tot de uitrol ervan in Duitsland. Hij sloot af met zijn ambitie voor de komende jaren: een één-op-één-relatie tussen merk en consument: zowel qua content als communicatie.