Extra avondopenstelling Retail Market januari 2017

Op maandag 30 en dinsdag 31 januari 2017 organiseert Retail Market met de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken en muziekvak (BCB) eenmalig in 2017 een gezamenlijke inkoopbeurs.

Met deze nieuwe beursopzet ontmoeten de uitgevers meer ondernemers die zich op beide beurzen oriënteren voor een passend assortiment voor hun consumenten. De bezoekende boekverkopers kunnen zich oriënteren op een veel breder aanbod dan voorheen. Retail Market verwacht dan ook hoge bezoekersaantallen voor deze twee dagen.

Avondopenstelling
Om de bezoekersstroom zo goed mogelijk te verdelen over de dagen zal de Retail Market op maandagavond open zijn tot en met 20.00 uur. Dit mede op verzoek van uitgevers en retailers die normaliter gebruik maakten van de derde beursdag. Voor de bezoekers en de uitgevers zal er een avondmaaltijd in buffetvorm worden geserveerd, op kosten van Retail Market. Op dinsdag zal de beurs zoals gebruikelijk om 18.00 uur sluiten voor de bezoekers. De uitgevers die zich hebben ingeschreven voor de Retail Market en de BCB-beurs zal de avondopenstelling worden aangeboden. Uiteraard hopen wij dat er zoveel mogelijk uitgevers gebruik zullen maken van deze avondopenstelling.

Proef
Retail Market zal deze (eenmalige) opzet uitgebreid enquêteren om zo te ontdekken of de gezamenlijke beurs voldoet aan de verwachtingen en wat de ervaringen zijn van de tweedaagse opzet. De resultaten hiervan zullen met de stakeholders besproken worden. Pas in 2018 zal er op basis van deze evaluatie een vervolg aan deze ervaringen gegeven worden.

Een groot deel van de organisatie van de beurs ligt in handen van de Retail Development Company, de organisator van Retail Market. De gezamenlijke januaribeurs wordt gezien als een pilot, maar ook als een goede mogelijkheid om meer uitgevers en retailers met elkaar in contact te brengen.