Experiment nieuw onderdeel innovatieprogramma Renew the Book

Op maandag 16 januari vond de eerste bijeenkomst plaats met de experiment-sponsors van het Renew the Book innovatieprogramma, een initiatief van Groep Algemene Uitgevers en Rockstart. Experiment-sponsors zijn in deze editie van Renew the Book een nieuw onderdeel in het programma.

Experimenten? Zijn de startups die naar Amsterdam komen dan nog zo onzeker over wat ze te bieden hebben? Dat niet, maar startups hebben per definitie veel te experimenteren om hun nieuwe bedrijfsmodel werkend te krijgen. Volgens het lean startup gedachtengoed ontwikkelen ze zich door belangrijke aannames te toetsen die aan de basis staan van hun bedrijf-in-wording. Niet door ellenlang marktonderzoek, maar door daadwerkelijk te testen in de markt. Heeft de beoogde klant ook wel degelijk het probleem dat de startup vermoedt? Lost het idee van de startup dat probleem ook wel voldoende op? Heeft de klant eigenlijk wel geld (over) voor die oplossing, en hoe zou het prijsmodel er dan uit moeten zien? Hoe kan de startup voldoende klanten werven zonder dat dat teveel tijd en geld gaat kosten?
Om dat soort vragen te beantwoorden, heeft Renew the Book partijen bereid gevonden om mee te denken, en tevens relaties, kanalen en content ter beschikking te stellen om de aannames van startups te helpen testen. Tegelijk mag verwacht worden dat deze experiment-sponsors zelf ook wijzer worden over wat wel en niet werkt in de richting waarin zij willen innoveren.
Naast het toevoegen van de experiment-sponsors aan het programma is dit jaar vooral gezocht naar startups die een bepaalde tractie of bewezen markthardheid hebben: ze hebben klanten, omzet, maar zijn qua grootte tussen servet en tafellaken – ze zitten tussen startfase en schaalfase. Vooral is gezocht naar startups die in alle opzichten gereed zijn om te groeien. De aanname is dat deze wat meer ‘volwassen’ startups beter in staat zijn om aansluiting te vinden met de Nederlandse markt.

Geselecteerde startups
Op deze bijeenkomst konden de aanwezige partijen uit het boekenvak aangeven voor welke startups en welke onderwerpen zij zich als experiment-sponsor beschikbaar willen stellen. Sponsors krijgen er in ieder geval inspiratie, contacten, kennis en wellicht een lucratieve samenwerking voor terug. Tevens werd de laatste stand van zaken met betrekking tot de aanmeldingen gepresenteerd. In totaal hebben 53 startups het volledige aanmeldingstraject afgerond. De aanmeldingen zijn afkomstig uit niet minder dan 25 landen. Op basis van onder meer innovatierichting, rijpheid van de propositie, voortgang in de markt en kwaliteit van het team zijn 8 startups geselecteerd die op deze avond gepresenteerd werden. De 5 startups die aan het Renew the Book programma deelnemen zullen volgende week bekend worden gemaakt.