Europese steun voor literaire vertalingen

In het kader van een Europees cultureel subsidieprogramma (Creative Europe) is het mogelijk dat uitgeverijen subsidie aanvragen voor literaire vertalingen. Voor vragen kunt u zich wenden tot de Creative Europe Desk NL. Let op de deadline voor dit jaar is 27 april.

 

De belangrijkste doelstellingen van de oproep voor Literaire Vertalingen zijn: ondersteuning van de culturele en taalkundige diversiteit in de Europese Unie en andere landen die deelnemen aan het subsidieprogramma Cultuur; bevordering van transnationale uitwisseling van literaire werken; toegang vergroten tot literaire werken in de Europese Unie en daarbuiten; het bereiken van nieuwe doelgroepen.
in aanmerking komen de volgende projecten: maximale duur van het project is twee jaar; er mag maximaal 100.000 euro aangevraagd worden; vertaling en promotie van drie tot 10 fictieboeken; voor het project dient een strategie voor vertaling, distributie en promotie van de boeken uitgewerkt te zijn.
Maxime Zeef van DutchCulture (centre for international cooperation) in Amsterdam wil u attent maken op deze oproep voor literaire vertalingen binnen het subsidieprogramma Creative Europe.  Het Uitvoerend Agentschap (EACEA) in Brussel publiceerde op 8 maart 2016 de oproep Steun voor Literaire Vertalingen met als deadline 27 april 2016. De richtlijnen van de oproep zijn herzien ten opzichte van voorgaande jaren.

Voor vragen kunt u terecht bij de Creative Europe Desk. Zowel Maxime als haar collega Klaartje Bult kunnen u adviseren en begeleiden.