Europese Privacyverordening eindelijk definitief

Het Europees Parlement heeft vorige week de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation; GDPR) aangenomen. Organisaties krijgen tot medio 2018 de tijd om aan de daarin neergelegde vergaande verplichtingen te voldoen.

De verordening heeft een rechtstreekse werking, dus hoeft niet omgezet te worden in nationale wetgeving. De verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens die, vooruitlopend op de verordening, per 1 januari 2016 al aanzienlijk is aangescherpt. De ingrijpende veranderingen zullen van bedrijven veel tijd vergen  om zich op deze wetgeving voor te bereiden. De boetes zijn hoog, en het is dan ook zaak niet te lang te wachten met de implementatie.