Europese landen voeren de druk op voor verlaging btw-tarief digitale media

In navolging van Frankrijk en Luxemburg voert nu ook Duitsland de druk op richting de Europese Commissie (EC) om een laag btw tarief voor digitale media mogelijk te maken. De Duitse regering verlaagde in april 2014 het btw-tarief op luisterboeken en besloot daarnaast zich in Europa nadrukkelijk te mengen in de discussie over een laag btw-tarief voor e-books, e-papers en andere digitale media.

Een belangrijke ommezwaai, daar Duitsland lang tegenstander was van elke uitbreiding van de toepassing van het verlaagd tarief. Voornaamste reden lijkt de uitdagende transitie waar de uitgeefsector voor staat als ook de vertraging in de Europese besluitvorming.

In 2010 zette de EC de evaluatie van de Europese btw-richtlijn in gang met de lancering van een Groenboek. Diverse consultatierondes volgden, met daarin ook aandacht voor het merkwaardige onderscheid in tarief naar drager bij uitgeefproducten. Teleurstellend genoeg heeft dit anno 2014 nog tot geen enkele verandering geleid. Zo zijn de voor eind 2013 aangekondigde wijzigingsvoorstellen uitgebleven. Met de Europese Parlementsverkiezingen voor de deur (mei 2014) ligt een wijzigingsvoorstel op korte termijn niet in de lijn der verwachting.

Nu de besluitvorming vertraagt, voert een aantal Europese landen de druk op de EC op. Frankrijk en Luxemburg gingen Duitsland al voor. Zo verlaagden Frankrijk en Luxemburg in 2012, tegen de Europese regels in, het btw-tarief voor e-books en deed Frankrijk hier nog een schepje bovenop in januari 2014 door ook voor online nieuwsmedia het superlage btw-tarief van 2,1 procent te introduceren. Wat het NUV betreft zou Nederland zich in Europa ook veel nadrukkelijker mogen profileren.

Verlaging van het btw-tarief voor digitale media is essentieel voor de uitgeversbranche. Het kan de innovatie in de sector, waar de marges momenteel erg onder druk staan, een belangrijke impuls geven. Een wijziging op nationaal niveau vereist allereerst een unaniem Europees akkoord. Het NUV vindt het dan ook positief te zien dat steeds meer landen zich nadrukkelijk uitspreken. Nederland geeft ook al jaren aan voorstander te zijn van een spoedige vereffening van het btw-verschil tussen print en digitale media (o.a. aanname motie Groen Links in 2012, Staat van de Europese Unie 2014), maar tot een proactieve houding in Europa leidde dit nog niet.