Europese koepels wijzen op noodzaak aanpassing btw-richtlijn

Op 5 maart jl. oordeelde het Europees Hof van Justitie dat het verlaagd btw-tarief voor e-books in strijd is met de Europese regels. Een teleurstellende uitspraak en gevoelige tik op de vingers voor Frankrijk en Luxemburg die vanuit oogpunt van fiscale neutraliteit sinds 2012 ook voor e-books een laag btw-tarief hanteren.

In reactie op de arresten van het Europees Hof wijzen de European Magazine Media Association (EMMA), de European Newspaper Publishers’ Association (ENPA) en de Federation of European Publishers (FEP) op de noodzaak van aanpassing van de regelgeving in Europa en roepen de Europese Commissie op hier nu snel werk van te maken.

Het NUV zet zich samen met zijn Europese zusterorganisaties al jaren in voor uitbreiding van het verlaagde btw-tarief van fysieke naar ook digitale media. De huidige btw-regelgeving loopt steeds verder achter op de economische en technische realiteit. Door het creëren van de mogelijkheid digitale media tegen het verlaagde btw-tarief te belasten wordt innovatie gestimuleerd. Ook sluit het naadloos aan bij de totstandbrenging van de door de Europese Commissie zo beoogde Digital Single Market in Europa.

Lees de open brief van de FEP

Lees het persbericht van EMMA en ENPA