Europese consultatie over modernisering btw grensoverschrijdende e-commerce

De Europese Commissie houdt een consultatie over het moderniseren van de btw bij grensoverschrijdende digitale handel (e-commerce). De consultatie vindt plaats in het kader van de strategie voor de Digital Single Market en is gericht op het achterhalen van belemmeringen voor bedrijven door verschillen per land. Bijzondere aandacht gaat uit naar de werking van de vanaf 2015 geldende nieuwe btw-regelgeving (plaats van levering bepaalt hoogte tarief digitale dienst) en de Mini One Stop Shop (MOSS).

De Europese koepelorganisaties en het NUV benutten de consultatie om de standpunten van de uitgeefsector kenbaar te maken. Daarnaast roept het NUV uitgevers op ook individueel te reageren indien in de praktijk duidelijke knelpunten worden ervaren. Einddatum voor reactie is 18 december 2015.

Vanaf 2015 is de btw-regelgeving voor grensoverschrijdende elektronische diensten aan particulieren gewijzigd. De nieuwe regels riepen veel weerstand op en leidden zelfs tot Kamervragen. Vooral de toegenomen administratieve last stuit op bezwaren. Om te voorkomen dat ondernemers zich in elk EU-land voor de btw moeten registreren, werd de MOSS geïntroduceerd. Via de MOSS kan een ondernemer zijn btw-verplichtingen in verband met grensoverschrijdende diensten bij één loket in eigen land afhandelen. In de praktijk blijkt de werking niet zo eenvoudig als werd beoogd. Het instellen van een omzetondergrens per land is een goede suggestie om de administratieve last voor bedrijven sterk terug te dringen.