Europese consultatie btw-systematiek

In december 2010 publiceerde de Europese Commissie de ‘Greenpaper on the future of VAT’. Inzet van dit ‘groenboek’ is een brede Europese consultatie over het functioneren van de huidige btw-systematiek in Europa. Het is de bedoeling tot harmonisatie (single markt) en een eenvoudig, efficiënt systeem te komen waarin de administratieve last, de complexiteit en de kans op fraude is verminderd en tevens rekening wordt gehouden met de economische en technologische ontwikkelingen.

Toekomstig Europees btw-beleid kan onder andere betekenen dat een minimum btw-tarief wordt vastgesteld of dat uniforme btw-tarieven worden nagestreefd. De mogelijkheden om het verlaagde btw-tarief toe te passen worden ook onder de loep genomen.

De huidige Europese btw-systematiek is niet altijd even logisch en gestructureerd. Dat is het gevolg van jarenlange politieke onderhandelingen. Zo is sprake van grote verschillen tussen de lidstaten als het gaat om de tariefstelling voor uitgeefproducten. Opmerkelijk genoeg bepaalt op dit moment niet de inhoud, maar vooral de drager van de informatie de hoogte van het btw-tarief.

Op basis van het groenboek zal in Europees verband opnieuw een fundamentele discussie plaatsvinden over het btw-systeem. Belanghebbenden hebben tot juni 2011 de gelegenheid te reageren en hun standpunt kenbaar te maken. Het NUV zal deze gelegenheid aangrijpen en de komende periode zowel op nationaal niveau als in samenspraak met de Europese zusterorganisaties FEP, FAEP en ENPA werken aan een inhoudelijke reactie.