Europese Commissie maakt programma HORIZON 2020 bekend

De Europese Commissie heeft het programma HORIZON 2020 met o.a. informatie over Open Access publiceren en het zogenoemde Model Grant Agreement dat  de spelregels voor Open Access publiceren bevat.

De EU maakt duidelijk dat onderzoeksresultaten via ‘gold’ open access moeten worden gepubliceerd of beschikbaar moeten zijn in de finale peer reviewed versie ( zes maanden voor stm-onderzoek en 12 maanden voor geestes- en sociale wetenschappen). Dat staat haaks op de wens van MVW-uitgevers die deze week voor variabele en maatwerk embargoperiode hebben gepleit.

Er wordt een pilot opgezet.  HORIZON 2020 bevat geen licentievoorwaarden.  Er wordt ook een pilot gestart ten aanzien van Open Research Data, inclusief metadata voor validatie van gepubliceerde onderzoeksresultaten. De data moeten toegankelijk zijn via een door de auteur zelf te kiezen repository. Zie voor meer informatie ook http://www.stm-assoc.org/.