Europees Parlement stemt in met privacyverordening

Europa krijgt één privacywet die geldt voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt. Het Europees Parlement heeft vorige week met overgrote meerderheid ingestemd met de verordening dataprotectie.

Naast de verordening heeft het Europees Parlement een nieuwe conceptrichtlijn aangenomen, waarin de privacybescherming met betrekking tot opsporing en strafrechtelijk onderzoek is geregeld. Beide voorstellen zijn nog niet definitief: de Raad van Ministers van de lidstaten moeten zich er nu over buigen en dat lijkt geen gemakkelijk proces te gaan worden.

Met name het principe van de one stop shop (internationale bedrijven kunnen hun privacyzaken voortaan afhandelen via één toezichthouder) leidt tot grote verdeeldheid tussen de lidstaten. De vraag is vooral wie die toezichthouder zou moeten zijn: de toezichthouder van de lidstaat waar de hoofdvestiging van een organisatie zich bevindt, één centrale Europese toezichthouder, of toch een systeem waarbij de 28 huidige toezichthouders hun rol behouden. Ook verschillen de visies van de lidstaten op privacy in relatie tot het bedrijfsbelang; Nederland heeft relatief veel oog voor het laatste en wil bijvoorbeeld privacybescherming geen belemmering laten vormen voor innovatie.