Europees Parlement schaart zich achter voorstel btw-verlaging

Het Europees Parlement heeft op 1 juni 2017 een rapport goedgekeurd dat de btw-verlaging voor elektronische publicaties van harte onderschrijft.

De Europarlementariërs steunden eensgezind het positieve rapport dat het parlement opstelde onder leiding van de Belgische rapporteur Tom Vandenkendelaere (EPP-fractie). Het Europees Parlement stuurt het rapport, dat niet bindend is, ter overweging naar de Raad van Ministers.

Raad van Ministers besluiten
Het Europees Parlement wordt over dit onderwerp slechts geraadpleegd. Cruciaal is de unanimiteit in de Raad van Ministers. Op 16 juni 2017 komen de 28 ministers van Financiën bijeen en zullen dan ook spreken over het btw-voorstel. Technische bezwaren tegen het voorstel zijn in de afgelopen maanden weggenomen. Een politiek akkoord op 16 juni lijkt nabij.

Nieuw kabinet
Als 16 juni 2017 een akkoord wordt bereikt, moeten lidstaten vervolgens zelf besluiten of zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om het verlaagde btw-tarief toe te passen op online media. In de Tweede Kamer bestaat daarvoor brede steun. Vermoedelijk zal een nieuw kabinet het politieke besluit daarvoor moeten nemen.