Europees Parlement roept Europese Commissie op btw-beloften na te komen

Het Europees Parlement dringt erop aan, dat de Europese Commissie (EC)  snel met een voorstel komt om toepassing van het lage btw-tarief op digitale media mogelijk te maken. Dit doet het Parlement in een resolutie over de strategie voor een Digital Single Market.

Het Parlement vindt dat het beginsel van fiscale neutraliteit ten volle moet worden nageleefd, ook in het geval van gedrukte en digitale media. In de resolutie noemt het Parlement ‘pers, digitale uitgeverijen, e-boeken en online publicaties’ expliciet als gebieden waarop lidstaten zelf de vrijheid moeten krijgen om deze tegen het lage btw-tarief te belasten.

Spoedig nakomen eerdere belofte
Afgelopen mei kondigde Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in een toelichting op de strategie voor een Digital Single Market aan dat de EC een voorstel wil indienen om het lage btw-tarief op digitale media mogelijk te maken. De EC zal ‘in de loop van 2016’ een actieplan voor een efficiënt btw-regime presenteren, met onder andere een voorstel voor de btw-tarieven. Het Parlement roept de EC nu uitdrukkelijk op om de eerder gedane belofte zo spoedig mogelijk na te komen. Volgens het Parlement voorkomt het heffen van gelijke btw over soortgelijke goederen en diensten discriminatie op de interne markt.

Europese Commissie aan zet
Het Europees Parlement heeft geen initiatiefrecht. Hoewel de boodschap duidelijk is, heeft de aangenomen resolutie daarmee geen directe gevolgen. Het is aan de EC de handschoen op te pakken.