Europees Parlement: alleen nieuwe auteursrechtexcepties wanneer deze noodzakelijk zijn

Toekomstige voorstellen tot hervorming van de Europese auteursrechtrichtlijn moeten een goed evenwicht bieden tussen de belangen van rechthebbenden en gebruikers. Daar riep het Europees Parlement toe op via een niet-bindende resolutie, die gisteren met een ruime meerderheid van stemmen werd aangenomen.

De Europese Commissie werkt aan een voorstel om voor het einde van 2015 de Europese auteursrechtrichtlijn te herzien. Het Europees Parlement riep via de resolutie de Commissie op om met name te kijken naar het functioneren van auteursrecht in relatie tot digitaal (her)gebruik. De resolutie heeft geen directe gevolgen, maar zal de Commissie wel beïnvloeden bij de vernieuwing van de Auteursrechtrichtlijn.

Het parlement benadrukte in de resolutie dat ‘elke hervorming van auteursrecht gebaseerd moet zijn op een hoog beschermingsniveau’ (par 19.) en ‘herziening van auteursrechtwetgeving gericht en gebaseerd moet zijn op overtuigende gegevens en het veiligstellen van de ontwikkeling van de Europese creatieve industrie’ (par. 22). Het parlement benadrukte daarnaast dat nieuwe auteursrechtelijke excepties naar behoren moeten worden gerechtvaardigd door een objectieve economische en juridische analyse (par. 52).

Geen verscherping van exceptie van openbare kunstwerken

Het parlement verwierp een veelbesproken ontwerp-resolutie van parlementslid Jean-Marie Cavada, waarin werd opgeroepen het niet langer mogelijk te maken op commerciële wijze afbeeldingen en foto’s van gebouwen en kunstwerken te publiceren. Op grond van art. 18 van de Nederlandse auteurswet is het momenteel toegestaan om afbeeldingen te publiceren van een gebouw of kunstwerk in openbare plaatsen ‘zoals het zich aldaar bevindt’. In de toekomst blijft dit dus gewoon mogelijk.