Europees Hof verbiedt downloaden uit illegale bron

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat de Nederlandse thuiskopieregeling, die geen onderscheid maakt tussen privékopieën uit geoorloofde bron en downloads uit illegale bron, niet kan worden gedoogd. Het Luxemburgse Hof heeft bevestigd dat downloaden uit illegale bron niet is toegestaan en niet onder de thuiskopieheffing valt.

Daarbij wordt overwogen dat met het toestaan van illegaal downloaden het illegale aanbod wordt aangemoedigd en schade wordt toegebracht aan de exploitatie. Daarnaast acht het Hof het onwenselijk dat makers van een rechtmatige kopie worden bestraft, omdat zij meebetalen aan de compensatie van de schade door downloaders uit illegale bron.

Kort na de uitspraak heeft staatssecretaris Teeven bevestigd dat de uitspraak gevolgen heeft voor de regelgeving waarin de thuiskopieheffing wordt geregeld. Teeven heeft de Stichting Onderhandelingen Nationale Thuiskopievergoeding (SONT) gevraagd om met advies te komen welke vorm van heffing passend is na het arrest van het Hof. Daarnaast heeft de staatssecretaris aangekondigd dat hij binnen twee weken in een brief aan de Tweede Kamer uitgebreider reageert op het arrest. De Stichting Thuiskopie stelt in een eerste reactie dat de uitspraak geen gevolgen kent voor de opbrengsten uit de thuiskopieregeling, omdat de hoogte van de vergoeding niet is gebaseerd op kopieën uit illegale bron.

Begin 2013 is de thuiskopieheffing onder Europese druk na jarenlange bevriezing weer uit de ijskast gehaald. Het NUV was blij met dit herleven van de thuiskopieheffing, maar was het oneens met de aanvankelijke opvatting van Teeven dat daarmee ook downloads uit illegale bron waren verrekend. Deze opvatting wordt in de uitspraak van het Hof bevestigd.