Europees consortium onderzoekt impact wijziging btw-regelgeving

Een consortium van Europe Economics en Ramboll onderzoekt momenteel in opdracht van de Europese Commissie (EC, DG Taxud) de mogelijke impact van wijzigingen in de Europese btw-richtlijn. In het onderzoek is specifiek aandacht voor de verschillende uitgeefmarkten.

De eindrapportage van het consortium moet voor de zomer 2013 aan de EC worden gepresenteerd. Het onderzoek is een vervolgstap in de evaluatie van de Europese btw-regelgeving die de EC in 2011 (presentatie Groenboek btw) heeft ingezet.

De EC heeft voor eind 2013 wijzigingsvoorstellen voor de btw-richtlijn aangekondigd. Doel is onder meer de btw-regelgeving verder te vereenvoudigen. Na twee consultaties en een communiqué is het onderzoek een nieuwe stap van de EC om tot deze wijzigingsvoorstellen te komen. Het NUV verleent zijn medewerking aan het onderzoek en heeft hiervoor, in navolging van de eerdere consultaties, zowel rechtstreeks als via de Europese zusterorganisaties inhoudelijke bijdragen geleverd.

Inzet vanuit het NUV is en blijft behoud van het lage btw-tarief voor print en uitbreiding hiervan naar digitale uitgeefproducten. Begin april 2013 sprak het ministerie van Financiën zich hier in een onderhoud met het NUV positief over uit. Ook onder Europarlementariërs groeit het draagvlak om het merkwaardige onderscheid in tarief naar informatiedrager op te heffen. Vanwege de vereiste unanimiteit zal de Europese besluitvorming echter niet eenvoudig zijn.

Sinds jaar en dag ontbreekt een specifieke definitie voor uitgeefproducten (boek, krant, tijdschrift) in de btw-regelgeving. Desondanks neemt nu – met de wijzigingsvoorstellen in voorbereiding  – zowel op nationaal als op Europees niveau de druk toe om vanuit de sector met nadere definities te komen. Wat is dan een digitale krant/tijdschrift? Wat typeert een e-book? Waarin onderscheiden deze digitale producten zich van de papieren varianten en waarin juist niet? Wanneer is iets geen e-book of digitale krant/tijdschrift meer, maar bijvoorbeeld een service? Het NUV zal hier de komende tijd hard aan werken en er zal afstemming plaatsvinden met zowel het ministerie van Financiën als met de Europese zusterorganisaties.