Europa verlengt consultatie auteursrecht

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging over de modernisering van het Europese auteursrechtstelsel verlengd tot 5 maart 2014. Het NUV en de Europese koepelorganisaties FEP, ENPA en EMMA zullen daaraan een bijdrage leveren.

Eurocommissaris Barnier heeft verder een white paper over de auteursrechtherziening aangekondigd met een reeks richtsnoeren en concrete voorstellen. De verwachting is dat de white paper gereed zal zijn in juni, direct na de Europese verkiezingen.