Eerste Kamer buigt zich over cookiewet

De Eerste Kamer blijkt maar weinig opzienbarende vragen te hebben over het wetsvoorstel ter verbetering van de cookiewet. In de schriftelijke inbreng van de vaste commissie voor Economisch Zaken, die zojuist naar minister Kamp van EZ is gestuurd, staan bijvoorbeeld geen kritische vragen over het verlenen van toestemming door geïnformeerd doorsurfen, een onderwerp dat in het laatste debat in de Tweede Kamer juist aanleiding gaf tot veel discussie.

Evenmin besteedt de commissie aandacht aan de verschijningsvorm en precieze tekst van de informatie over cookies, terwijl de Tweede Kamer het accent onlangs verlegde van toestemmingsvereiste naar informatieplicht.

Een aantal vragen die de Kamer nu stelt, bijvoorbeeld over de toepasselijkheid op andere profiling technieken en toepassingen is door de Tweede Kamer reeds gesteld en afdoende beantwoord, die zullen geen verrassende antwoorden opleveren.

Tot slot stelde de commissie een aantal vragen over cookiemuren, bijvoorbeeld over het eventueel uitbreiden van het verbod, dat nu alleen publieke sites betreft. Zelfs de SP lijkt nu echter te erkennen dat commerciële websites cookiewalls mogen opwerpen omdat zij zelf hun verdienmodel mogen bepalen, zodat het niet voor de hand ligt dat sites van de leden van het NUV te maken krijgen met zo’n cookiewallverbod. De commissie heeft de minister verzocht de vragen uiterlijk 14 november te beantwoorden.