Eerste Kamer akkoord met Europese richtlijn verweesde werken

Het wetsvoorstel voor de implementatie van de Europese richtlijn voor verweesde werken is door de Eerste Kamer aangenomen als hamerstuk. Op grond van het wetsvoorstel kunnen werken die onder het auteursrecht vallen uit de collecties van publieke instellingen (zoals bibliotheken, onderwijsinstellingen en musea), waarvan de rechthebbenden na zorgvuldig onderzoek niet zijn gevonden, door deze instellingen onder meer online ter beschikking worden gesteld.

Beschikbaarstelling is slechts mogelijk wanneer de rechthebbenden van een werk na een zorgvuldig onderzoek niet zijn geïdentificeerd en opgespoord. Er wordt in de toekomst een nadere algemene maatregel van bestuur opgesteld met daarin regels voor erfgoedinstellingen over de bij het onderzoek te raadplegen bronnen. Rechthebbenden behouden de mogelijkheid om de status van verweesd werk te beëindigen.

De wet zal vermoedelijk eind oktober in werking treden.