Eén opdrachtgever, toch zelfstandig ondernemer

De Rechtbank Breda deed op 9 december 2011 een opmerkelijke uitspraak over de zelfstandigheid van een freelance bouwvakker (betonruwbouw), die in een bepaald jaar slechts voor één opdrachtgever werkzaam was.

Deze uitspraak volgde op een aanslag van de Belastingdienst bij de opdrachtgever in verband met niet afgedragen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De Belastingdienst was van oordeel dat van zelfstandigheid geen sprake was omdat betrokkene slechts één opdrachtgever had. De rechtbank oordeelde echter anders. Die vond dat hij in de gegeven omstandigheden wel degelijk kon worden beschouwd als zelfstandig ondernemer waarmee de aanslag van de Belastingdienst onterecht was.

Die omstandigheden waren onder meer, kort samengevat:

  • betrokkene heeft zich naar buiten toe geafficieerd als zelfstandig ondernemer;
  • het werk werd gedaan met een eigen bedrijfsauto en eigen gereedschap;
  • er was sprake van voldoende zelfstandigheid (ontbreken van gezag) ten opzichte van de opdrachtgever;
  • weliswaar werden de werktijden gevolgd van de opdrachtgever, maar dit is gebruikelijk in de bouw. Bovendien kwam het geregeld voor dat buiten de gangbare werktijden doorgewerkt moest worden;
  • er was sprake van ondernemersrisico: als de kwaliteit van het werk onvoldoende was moest herstel plaatsvinden op kosten van de freelancer; in een later jaar is dit daadwerkelijk voorgekomen, het risico bestaat dus werkelijk;
  • de aard van het werk brengt met zich mee dat vaak sprake is van langdurige opdrachten;
  • gezien de aanzienlijke omzet in het volgende jaar en het aantal nieuwe opdrachtgevers is aannemelijk dat de freelancer in het onderhavige jaar bezig is geweest met acquisitie;
  • de rechtbank vindt het logisch dat een beginnend ondernemer bij de aanvang van zijn werkzaamheden kiest voor zekerheid en dan de voorkeur geeft aan één langdurige opdracht (en dat betekent dus niet meteen dat er geen sprake is van ondernemerschap)

Dat deze zelfstandige bouwvakker slechts één opdrachtgever had, deed volgens de rechtbank onder deze omstandigheden niets af aan de zelfstandigheid van betrokkene. Het aantal opdrachtgevers is slechts een van de factoren die worden meegewogen bij het bepalen van de fiscale status van een niet-werknemer. De claim van de Belastingdienst werd door deze uitspraak grotendeels teruggedraaid.

Deze rechterlijke uitspraak gaat weliswaar over de bouw, maar de aangevoerde argumenten en omstandigheden kunnen ook hun nut bewijzen als uitgevers worden geconfronteerd met naheffingen over het honorarium van freelance auteurs en redactiemedewerkers.

Lees de volledige uitspraak van de Rechtbank Breda.