Duurzaam inzetbaar met hulp van Werkmeeting app?

Uitgeverijen en hun medewerkers kunnen in 2016 gebruik gaan maken van de unieke Werkmeeting app die helpt om duurzaam inzetbaar te blijven.

Voor deelname aan Werkmeeting kunnen uitgeverijen een aanvraag doen bij het Bedrijfstakbureau Uitgeverijbedrijf. Individuele medewerkers kunnen zich rechtstreeks aanmelden via Werkmeeting.

Werkmeeting is ontwikkeld door WorkForce Holland in opdracht van het Nederlands Uitgeversverbond en de vakorganisaties in het kader van het Sectorplan Uitgeverijbedrijf.

Lees meer over de Werkmeeting app.