Duitse Bondsraad stemt in met Leistungsschutz-wetsvoorstel

De Duitse Bondsraad heeft ingestemd met het Leistungsschutz-wetsvoorstel, waarmee de nieuwe vorm van rechtenbescherming zonder verdere wijziging of vertraging wordt opgenomen in de Duitse auteurswet. Na ondertekening en publicatie zal de Leistungsschutz-bescherming binnen (ongeveer) drie maanden in werking treden.

De nieuwe vorm van naburig auteursrecht biedt nieuwscontent bescherming tegen systematische en commerciële exploitatie door derden. Het Leistungsschutzrecht betreft een nieuw intellectueel eigendomsrecht, waarmee een uitgever het exclusieve recht krijgt om nieuwscontent (of een gedeelte daarvan) voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij het gaat om enkele woorden of ‘zeer kleine tekstgedeelten’.