Digitalisering & Innovatie

Het Nederlands Uitgeversverbond biedt zijn leden ondersteuning bij digitalisering en innovatie. Het NUV helpt uitgeverijen door inzicht te geven in welke ontwikkelingen wereldwijd spelen, innovatieverantwoordelijken met elkaar in verbinding te brengen, aansluiting te zoeken met andere netwerken en kennisoverdracht.

 Activiteiten

Activiteiten die het NUV uitvoert binnen het thema digitalisering & innovatie:

Expertmeeting Digitalisering & Innovatie. Eens per kwartaal organiseert NUV een bijeenkomst voor innovatie-verantwoordelijken van uitgeverijen. Rondom een specifiek thema wordt onderling ervaring uitgewisseld, kennis gedeeld en geleerd van elkaar. Lees hier het verslag van de laatste bijeenkomst.

De NUV Academy organiseert trainingen en workshops over de laatste trends, technologieën en innovatiemethoden en hoe deze ingezet kunnen worden door uitgeverijen. Komende NUV Academy evenementen

Het NUV organiseert excursies waarmee leden een kijkje kunnen nemen in organisaties in andere branches en waar zij kunnen leren hoe om te gaan met innovatie & digitalisering. Lees hier het verslag van de laatste excursie naar ING over hun Agile Way of Working.

Executive studiereis: het NUV organiseerde in september voor zijn leden een studiereis langs Amazon, Microsoft, YouTube, Facebook en vele andere techbedrijven, om te leren hoe zij groei realiseren door strategische inzet van data. Lees hier wat de 14 directeuren van verschillende uitgeverijen hebben opgepikt in een week Seattle, San Francisco & Silicon Valley.

Op het gebied van innovatie & digitalisering laat het NUV onderzoek uitvoeren naar veranderingen in de markt. Een voorbeeld hiervan is de Startupscan die in kaart bracht welke startups zich wereldwijd met het boekenvak bezighielden.

Neem voor meer informatie contact op met Jasper Baggerman.