Digitalisering & Innovatie

Het Nederlands Uitgeversverbond biedt zijn leden ondersteuning bij digitalisering en innovatie. Het NUV helpt uitgeverijen door inzicht te geven in welke ontwikkelingen wereldwijd spelen, innovatieverantwoordelijken met elkaar in verbinding te brengen, aansluiting te zoeken met andere netwerken en kennisoverdracht.

 Activiteiten

Activiteiten die NUV uitvoert binnen het thema digitalisering & innovatie:

Expertmeeting Digitalisering & Innovatie. Eens per kwartaal organiseert NUV een bijeenkomst voor innovatie-verantwoordelijken van uitgeverijen. Rondom een specifiek thema wordt onderling ervaring uitgewisseld, kennis gedeeld en geleerd van elkaar.

De NUV Academy organiseert trainingen en workshops over de laatste trends, technologieën en innovatiemethoden en hoe deze ingezet kunnen worden door uitgeverijen. Komende NUV Academy evenementen

NUV organiseert excursies waarmee leden een kijkje kunnen nemen in organisaties in andere branches en kunnen leren hoe zij omgaan met innovatie & digitalisering. Eerst volgende excursie.

Executive studiereis. In september organiseert NUV voor haar leden een studiereis langs Amazon, Microsof, Youtube en vele andere techbedrijven, om te leren hoe zij groei realiseren door strategische inzet van data. Met 20 directeuren van verschillende uitgeverijen gaan we een week naar Seattle, San Francisco & Silicon Valley.

Op het gebied van innovatie & digitalisering laat NUV onderzoek uitvoeren naar veranderingen in de markt. Een voorbeeld hiervan is de Startupscan die in kaart bracht welke startups wereldwijd zich met het boekenvak bezich hielden.

Neem voor meer informatie contact op met Jasper Baggerman.