Digitaal lezen neemt toe, maar tempo van stijging daalt

Een op de vijf Nederlanders leest wel eens boeken op een e-reader. Een op de tien doet dat bijna dagelijks of meerdere keren per week. 15% van de Nederlanders leest wel eens een boek op zijn tablet, 10% op de vaste computer en 7% leest weleens een boek op de smartphone. Het digitale lezen is op al deze apparaten gestegen, al neemt de stijging wel af; ten opzichte van twee jaar geleden zijn de cijfers verdubbeld, ten opzichte van een halfjaar geleden bedroeg die stijging nog maar 1 tot 2 %.

Op de e-reader staan gemiddeld 117 e-books. Tien hiervan zijn betaald; de rest is gratis verkregen (meest via familie of vrienden, maar ook gedownload uit legale of illegale bron) of geleend (meest bij de bibliotheek, maar ook van familie of vrienden). Op de tablet staan gemiddeld 22 e-books, waarvan 2 betaald.
Dit blijkt uit resultaten van het onderzoek GfK Trends in Digitale Media die vorige week bekend werden gemaakt. Dit onderzoek wordt tweemaal per jaar gehouden onder Nederlandse consumenten en verschaft inzicht in het bezit en gebruik van mobiele apparaten en digitale media. KVB-SMB is mede-sponsor van dit onderzoek.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat eind 2014 voor het eerst evenveel Nederlanders een tablet bezitten als een vaste computer (7.9 miljoen of 61%). Het aantal vaste computerbezitters is hierbij gedaald (met 4%), het aantal tabletbezitters gestegen (met 8%). Het aantal laptopbezitters is met ruim 10 miljoen (77%) nog steeds groter dan het aantal tabletbezitters, en net iets groter dan het aantal smartphonebezitters (bijna 10 miljoen, 76%). De verkoop van zowel tablets als smartphones steeg met 8%. Voor de tabletmarkt betekent dit een lichte stabilisatie; een jaar geleden bedroeg de stijging nog 19%. De grootste groei zit bij zowel tablets als smartphones bij ouderen (65+). Daar steeg het tabletbezit het afgelopen jaar 2014 van 43% naar 56%, en het smartphonebezit van 29% naar 45%.

Het aantal Nederlanders met een actief account bij de traditionele media als Facebook, LinkedIn en Twitter blijft stabiel. Onder jongeren van 13-17 jaar is wel voor het eerst het aantal Facebookaccounts gedaald, van 87% eind 2013 tot 81% eind dit jaar. Nieuwkomers Instagram en Pinterest winnen terrein; ongeveer een op de tien Nederlanders heeft een account bij (een van) deze media, een stijging van ongeveer 5% ten opzichte van vorig jaar.  Onder jongeren groeide het aantal Instagram accounts zelfs met 14%.