De Bijzondere Reclamecode, hoe zit dat?

De Nederlandse Reclame Code (NRC) bestaat uit regels die ervoor zorgen dat op een verantwoorde manier reclame wordt gemaakt. De NRC bestaat uit twee delen: een algemeen deel en een bijzonder deel.

In het algemene deel staan regels die voor alle adverteerders gelden. Het bijzondere deel bestaat uit codes die op verzoek van specifieke onderdelen van het reclamemakend bedrijfsleven zijn opgenomen. Deze codes hebben betrekking op specifieke producten en diensten, op specifieke doelgroepen, en op de wijze van verspreiding van reclame-uitingen.

De regels opgenomen in Bijzondere Reclamecodes gelden voor alle adverteerders die reclame maken voor producten en/of diensten die vallen onder de reikwijdte van de betreffende Bijzondere Reclamecode.

De Stichting Reclame Code heeft onlangs een overzichtelijke brochure gepubliceerd over het doel van Bijzondere Reclamecodes en de procedure voor vaststelling ervan.