Cookiewet raakt branche in portemonnee

Ruim 160 bureaus, adverteerders en exploitanten lieten zich 30 januari informeren over de implementatie van de Cookiewet tijdens het ‘Het cookiedebat 2.0’. Toezichthouder OPTA trok daar voor het eerst publiekelijk de ‘cookiewall’ in twijfel, hetgeen leidde tot een interessante discussie.

Onderzoek onder de bezoekers van de DDMA iLounge ‘Het cookiedebat 2.0’ leverde bovendien opmerkelijke resultaten op. Bij bijna de helft van de respondenten (44%) resulteert de cookiewetgeving in een daling van de inkomsten. Bij ongeveer een kwart loopt de omzet met 1 tot 10% terug. Bij 13% van de respondenten zakken de inkomsten tussen de 10% en 30% sinds de nieuwe cookieregels hun intrede deden. Met name de exploitanten hebben het zwaar. De helft ziet de inkomsten tussen de 1 en 10% dalen. Bij ruim 20% van hen is de daling forser: 10-30%.

Informeren en toestemming cookies

De meerderheid van de respondenten (71%) maakt de webbezoeker duidelijk dat de website cookies plaatst. 11% doet dit (nog) niet. Ruim de helft (57%) vraagt voor het plaatsen van cookies toestemming. 51% doet dit expliciet (webbezoeker moet actief ‘ja’ zeggen) en 6% impliciet. Ruim een kwart van de respondenten vraagt (nog) geen toestemming voor het plaatsen van cookies.

Cookieloze online marketing voor de branche geen optie

83% van de respondenten vindt dat online marketing niet zonder cookies kan. Dit terwijl OPTA het debat aangreep om de zogenaamde cookiewall in twijfel te trekken. OPTA vraagt zich af in hoeverre je nog kan spreken van vrije toestemming, als een webbezoeker geweigerd wordt wanneer hij geen cookies accepteert.

Uitgebreid verslag cookiedebat

Op de website van DDMA vindt u een uitgebreid verslag van ‘Het cookiedebat 2.0’. Voor meer informatie over de Cookiewet kunt u terecht bij het juridisch loket van DDMA – dossier cookies.