Cookiewet op de schop

Nu de Europese Privacyverordening is aangenomen, start de Europese Commissie met de herziening van de E-privacy Richtlijn. Hierin staan onder andere de regels voor telemarketing en online marketing via e-mail en cookies. Dit kan leiden tot wijziging van de cookiewet, waarbij het voor de hand lijkt te liggen dat deze strenger wordt.

Behoud van de unieke Nederlandse uitzondering voor cookies met geringe privacyimpact is van belang, al was het maar omdat die uitzondering ook van toepassing is op adblock-detectie. Ook de nadruk op gebruikersvriendelijkheid en ondubbelzinnig aanwijzen van de juiste partij die de verplichtingen moet naleven zijn voor website-aanbieders van belang. Belanghebbenden kunnen tot begin juli 2016 input leveren op de openbare consultatie. Het NUV zal dit doen via de Europese koepel EMMA, de commissie Privacy van VNO-NCW en ECP.