Cookiewet aangenomen, bijna alle amendementen en een motie verworpen

Vorige week, 7 oktober, vonden de stemmingen plaats over verbetering van de Cookiewet. Het wetsvoorstel zelf werd met algemene stemmen aangenomen. Dat voorstel regelt een uitzondering op de informatieplicht en het toestemmingsvereiste voor cookies die geen of geringe impact hebben op de privacy (in de praktijk uitgelegd als: een gebruiker wordt niet anders behandeld dan wanneer geen cookies waren geplaatst).

De meeste commerciële websites en hun bezoekers hebben geen voordeel van deze wetswijziging omdat er doorgaans meer dan alleen privacyongevoelige cookies worden geplaatst.

Het amendement Verhoeven (D66), met als doel ondubbelzinnige toestemming terug te brengen in de wet voor privacygevoelige cookies, werd verworpen. Hetzelfde geldt voor het amendement van Kamerlid Mulder (CDA), met als doel een verbod in te voeren om toestemming te vragen voor niet-privacygevoelige cookies. Een motie van D66 met de strekking informatie over cookies verplicht te stellen alvorens toestemming te verlenen werd verworpen, waarschijnlijk omdat dit wettelijk al is geregeld en de motie dus overbodig is. Een amendement van Klever (PVV), met als doel cookiewalls te verbieden voor volledig publieke sites, werd wél aangenomen. Op publieke sites zouden dus binnenkort veel minder pop-ups te zien moeten zijn (hooguit voor social media). Tenminste, als ook de Eerste Kamer het voorstel aanneemt. Wanneer het wetsvoorstel daar wordt besproken, is nog niet bekend.