Compensatie transitievergoeding

Minister Asscher heeft 23 maart een wetsvoorstel ingediend dat bepaalt dat de werkgever gecompenseerd wordt voor de betaalde transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast wijzigt volgens het voorstel ook de mogelijkheid om bij cao van de transitievergoeding af te wijken, zij het dat dat alleen mogelijk is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De beoogde ingangsdatum van de compensatie voor de transitievergoeding is 1 januari 2019 (met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015), en van de gewijzigde afwijkingsmogelijkheid bij cao 1 januari 2018.

Lees verder >>