Cijfers, hoe moeten we deze interpreteren en analyseren

De GAU organiseert op 9 juni van 9.30 uur – 11.00 uur de marketingbijeenkomst Cijfers, hoe moeten we deze interpreteren en analyseren. Sprekers zijn Cary Richards en Ard Bosman van GfK. De bijeenkomst wordt gehouden bij het Nederlands Uitgeversverbond in Amsterdam.


Cary en Ard zullen eerst de huidige situatie en de trends in het boekenvak belichten en daarna een uitleg geven over Bookcontrol. Eerst een uitleg over alle velden die de database bezit, het verschil tussen een basisabonnement die alle GAU-leden hebben en het plusabonnement. Daarna zullen zij op basis van de cijfers die in de inleiding genoemd worden, laten zien hoe zij via Bookcontrol aan de analyse en cijfers zijn gekomen.

Leden krijgen ook de gelegenheid vragen te stellen om aan cijfers te komen die voor hun uitgeverij relevant zijn en waarover ze nu niet beschikken: trends, hoe doen we het ten opzichte van uitgeverijen met vergelijkbare titels, et cetera.

Graag aanmelden vóór 3 juni 2016.