Check de Reclame Code

Uit een onderzoek dat Stichting Reclame Code (SRC) eind 2013 heeft laten uitvoeren is gebleken dat er binnen het adverterende bedrijfsleven dringend behoefte is aan meer inzicht in de Nederlandse Reclame Code. Wanneer is de code van toepassing? Wat mag wel en wat niet? Voor wie?

Om adverteerders te helpen bij het maken van verantwoorde reclameboodschappen heeft de SRC de website www.checkdereclamecode.nl ontwikkeld. Op deze website kan aan de hand van enkele vragen worden nagegaan of een idee of uiting voldoet aan de regels van de Nederlandse Reclame Code.

De SRC is daarnaast een reclamecampagne gestart die op duidelijke, aansprekende en ludieke wijze laat zien dat reclame duidelijk, fatsoenlijk, eerlijk, verantwoord, herkenbaar en niet misleidend moet zijn.

Hier staat meer informatie over de campagne en de gedachte erachter.