CBP: toestemming cookies kan ook blijken uit gedrag

In de toelichting bij zijn wetsvoorstel ter verbetering van de Cookiewet legt Kamp uit dat, ook volgens de huidige wetgeving, een meer impliciete vorm van toestemming volstaat en dat het dus niet nodig is om op OK te klikken om te kunnen spreken van rechtsgeldige toestemming.

Kamerleden Schouw en Verhoeven hebben minister Kamp er echter op gewezen dat uit de notities van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) valt op te maken dat deze toezichthouder enkel uit de voeten kan met expliciete toestemming bij het lezen/plaatsen van cookies. Om hierover duidelijkheid te verkrijgen heeft Kamp het CBP onlangs om advies gevraagd.

In reactie daarop heeft het CBP aan Kamp bevestigd dat hij eveneens van oordeel is dat toestemming onder omstandigheden ook uit het gedrag van de betrokkene kan worden afgeleid, waarbij geldt dat toestemming altijd moet zijn gebaseerd op een vrije, specifieke en geïnformeerde keuze van de bezoeker en moet blijken uit een actieve handeling. Toestemming mag ook volgens het CBP niet worden afgeleid uit het uitblijven van een actie. Om te kunnen spreken van ondubbelzinnige toestemming (bijvoorbeeld bij verwerken van persoonsgegevens), dan dient elke twijfel te zijn uitgesloten over de vraag of de bezoeker zijn toestemming heeft gegeven en voor welke specifieke verwerkingen.

Kamp heeft de visie van het CBP op het begrip toestemming teruggekoppeld aan de Tweede Kamer door middel van deze brief.