CAO voor het Uitgeverijbedrijf: situatie per 1 januari 2015

Eind 2014 is een akkoord bereikt over één cao voor de gehele uitgeverijsector: de CAO voor het Uitgeverijbedrijf. Dat betekent dat de zes cao’s in de sector uitgeverijbedrijf (de cao’s BTU, DU, DJ, PU, OP en VAK) zijn verstreken en sinds 1 januari 2015 zijn opgevolgd door de nieuwe CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO-UB).

Helaas is gebleken dat te weinig tijd is overgebleven om tijdig, d.w.z. per 1 januari 2015, de tekst van de cao beschikbaar te hebben. Het tekstoverleg tussen cao-partijen wordt daarom in januari voortgezet. Naar verwachting is de tekst van de cao eind januari beschikbaar. In verband met deze situatie heeft de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) haar leden per brief geïnformeerd over de stand van zaken per 1 januari. Deze informatie kunt u op de WU-website raadplegen.

Verder heeft de WU de premiepercentages voor de verschillende cao-fondsen voor 2015 bekendgemaakt. Ook deze informatie kunt u nalezen op de website van de WU.